Pipecracking: een ideale en bijzondere methode voor het vervangen van een (pers)leiding

In het Wilhelminapark in Eerbeek moest een persleiding, gelegen onder een zandpad, vervangen worden. Een gebruikelijke methode daarvoor is het uitgraven van de oude leiding en die vervangen door een nieuw exemplaar. Een prima methode wanneer de leiding op een toegankelijke locatie ligt. We stelden voor eerst nader veldonderzoek te doen. Daaruit bleek dat de persleiding weliswaar deels onder het zandpad lag, maar óók voor een groot deel in de nabijheid van en onder bosschage en binnen de kroonprojectie van grotere bomen. Een nieuwe leiding aanleggen zou betekenen: verantwoordelijkheid voor één actieve en één loze leiding, opnieuw zakelijk recht/opstal vestigen plus veel impact op de natuur en hinder voor de omgeving. Al snel werd duidelijk dat de originele aanpak moest plaatsmaken voor een aantrekkelijker alternatief: pipecracking.

Het zwaartepunt verschoof

De gemeente was van plan de uitvoering weg te zetten via een EMVI-aanbesteding. Ze vroegen ons dat traject te begeleiden, te beginnen met het opstellen van een SO en een EMVI-uitvraag. Maar alles ogenschouw nemende - en dan met name de impact op de natuur - verschoof het zwaartepunt van het project naar de voorkant. We starten diverse onderzoeken om risico’s in kaart te brengen en onduidelijkheden weg te nemen. We stelden alternatieven op en werkten die uit in termen van kwaliteit, geld en tijd. Al snel kreeg één alternatief de voorkeur: pipecracking. Pipecracking is relatief nieuwe manier van werken bij het vervangen van een persleiding. Deze techniek wordt veel toegepast bij drinkwaterleidingen en dringt nu ook door in de wereld van grond- weg- en waterbouw. Bij pipecracken wordt de nieuwe leiding door de oude leiding heen getrokken. Dat heeft diverse voordelen. Zo hoef je niet te graven en is de impact op de natuur en de omgeving veel minder tot nihil. Voor Gemeente Brummen betekende het bijvoorbeeld dat ze geen bomen hoefde te kappen. Ook zou de gemeente niet onnodig eigenaar worden van nóg een leiding omdat bij deze techniek de nieuwe leiding de oude letterlijk vervangt. De verpulverde originele leiding blijft gewoon in de grond liggen.

Van EMVI-aanbesteding naar een aanbesteding op laagste prijs

Meer tijd en energie steken aan het voortraject van een project leverde de gemeente flink wat op. Voordat er ook maar één bats in de grond ging, waren alle onbekende factoren en risico’s geïnventariseerd. Er was bodem-, en flora en faunaonderzoek gedaan, alternatieven waren naast elkaar gelegd en er was contact geweest met spoorwegeigenaar VSM en alle grondeigenaren. Toen het plan helder en doordacht op tafel lag, kon de gemeente het project simpelweg aanbesteden op laagste prijs. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en mag Dostal het project uitvoeren.

Pipecracking

Zit u ook met een persleidingsvraagstuk? Of bent u benieuwd naar mogelijke alternatieven voor uw projectidee? Vraag onze specialist mechanische riolering Stefan Buitenhuis gerust eens om advies. Stefan is bereikbaar via: 06-58937883 en s.buitenhuis@stadlandwater.nl.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700