Meer dan alleen bruginspectie

Beheer van civiele kunstwerken

Naast onze kennis op het gebied van wegen en riolering adviseren we onze opdrachtgevers meer en meer op het gebied van het beheer van civiele kunstwerken zoals bruggen en waterkerende constructies. Naast bruginspecties  adviseren we opdrachtgevers ook over het nemen van de juiste maatregelen, inclusief een planning en een begroting. Of het nou gaat om het instellen van een as-lastbeperking, het plegen van constructief onderhoud of complete vervanging. Uiteraard verzorgen we ook de engineering aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.

Bruginspectie door StadLandWater

Inspectie betonbrug Plein Westermaat in Hengelo

Meest recentelijk inspecteerden we een betonbrug op het Plein Westermaat te Hengelo. De opdrachtgever ontving van ons een inspectierapport, een maatregelplan voor de korte termijn en een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiermee is de opdrachtgever verzekerd van een compleet beeld van de huidige onderhoudstoestand en beschikt hij over een doordacht plan om de brug de komende tientallen jaren op het gewenste niveau te onderhouden.

Meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Bruginspectie door StadLandWater

Ons werk

StadLandWater servicepartner AFKAS

Bent u betrokken bij het beheer van riooltechnische installaties zoals gemalen? Dan heeft u daar mogelijk een dagtaak aan. Het beheer is complex en er gaat veel geld in om. StadLandWater is exclusief servicepartner van AFKAS. Wij adviseren u bij de aanschaf en gebruik van het pakket.

NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399:2015 en wordt dan vervangen door de NEN-EN 13508-2+A1:2011. De nieuwe norm gaat een serieuze impact krijgen op de werkzaamheden van de inspecteur, de rioolbeheerder en de opdrachtgever.

Voordelen van hydraulisch doorrekenen bij drukriolering

Gemeente Renswoude wilde meer inzicht in het functioneren van het complexe drukrioleringstelsel en de individuele gemalen binnen haar gemeentegrenzen. Wij maakten een hydraulisch model van alle aanwezige drukriolering. De analyse die we hiervoor uitvoerden had enkele verrassende uitkomsten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700