Meer dan alleen bruginspectie

Beheer van civiele kunstwerken

Naast onze kennis op het gebied van wegen en riolering adviseren we onze opdrachtgevers meer en meer op het gebied van het beheer van civiele kunstwerken zoals bruggen en waterkerende constructies. Naast bruginspecties  adviseren we opdrachtgevers ook over het nemen van de juiste maatregelen, inclusief een planning en een begroting. Of het nou gaat om het instellen van een as-lastbeperking, het plegen van constructief onderhoud of complete vervanging. Uiteraard verzorgen we ook de engineering aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.

Bruginspectie door StadLandWater

Inspectie betonbrug Plein Westermaat in Hengelo

Meest recentelijk inspecteerden we een betonbrug op het Plein Westermaat te Hengelo. De opdrachtgever ontving van ons een inspectierapport, een maatregelplan voor de korte termijn en een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiermee is de opdrachtgever verzekerd van een compleet beeld van de huidige onderhoudstoestand en beschikt hij over een doordacht plan om de brug de komende tientallen jaren op het gewenste niveau te onderhouden.

Meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Bruginspectie door StadLandWater

Meer werk

Vitaal stadscentrum Doetinchem

Meer werk

3D-radaronderzoek in Berkelland