Fieldlab CAMINO: een beste uitdaging

Fieldlab CAMINO richt zich op het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse. Het doel is radicaal: het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar maken. Binnen dit project levert StadLandWater kennis en capaciteit voor onderzoek naar het 100% voorspelbaar maken van onderhoud aan persleidingen.

De infrasector in Nederland is groot met een omvang van ongeveer €10 miljard op jaarbasis. Want hoewel Nederland een klein land is, heeft het vanwege haar hoge bevolkingsdichtheid veel infrastructuur. De Nederlandse infrasector is momenteel op zoek naar innovatieve wijzen om het onderhoud van onze infrastructuur te verbeteren tegen lagere kosten. Het overgrote deel van de infrastructuur is oud of verouderd. Actie is nu vereist om te voorkomen dat er binnen enkele jaren onverwachte, grote (spoed-)vervangingen nodig zijn of dat onveilige, onbetrouwbare en on-economische situaties ontstaan. De uitdagingen rondom infra vragen om ‘just-in-time maintenance’, maar ook weer niet té vroeg om kostenverspilling tegen te gaan. Dat vergt een slimme aanpak, waarbij voluit gebruik gemaakt wordt van nieuwe ontwikkelingen zoals het inzetten van sensoren, datavoorspellingsmodellen, big data en het Internet of Things. Klassieke oplossingen in de vorm van preventief en correctief onderhoud volstaan niet meer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Vechtstromen in samenwerking met Acquaint en Rolsch Assetmanagement. Kijk voor meer informatie op World Class Maintenance.

Ons werk

StadLandWater servicepartner AFKAS

Bent u betrokken bij het beheer van riooltechnische installaties zoals gemalen? Dan heeft u daar mogelijk een dagtaak aan. Het beheer is complex en er gaat veel geld in om. StadLandWater is exclusief servicepartner van AFKAS. Wij adviseren u bij de aanschaf en gebruik van het pakket.

NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399:2015 en wordt dan vervangen door de NEN-EN 13508-2+A1:2011. De nieuwe norm gaat een serieuze impact krijgen op de werkzaamheden van de inspecteur, de rioolbeheerder en de opdrachtgever.

Voordelen van hydraulisch doorrekenen bij drukriolering

Gemeente Renswoude wilde meer inzicht in het functioneren van het complexe drukrioleringstelsel en de individuele gemalen binnen haar gemeentegrenzen. Wij maakten een hydraulisch model van alle aanwezige drukriolering. De analyse die we hiervoor uitvoerden had enkele verrassende uitkomsten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220