Fieldlab CAMINO: een beste uitdaging

Fieldlab CAMINO richt zich op het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse. Het doel is radicaal: het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar maken. Binnen dit project levert StadLandWater kennis en capaciteit voor onderzoek naar het 100% voorspelbaar maken van onderhoud aan persleidingen.

De infrasector in Nederland is groot met een omvang van ongeveer €10 miljard op jaarbasis. Want hoewel Nederland een klein land is, heeft het vanwege haar hoge bevolkingsdichtheid veel infrastructuur. De Nederlandse infrasector is momenteel op zoek naar innovatieve wijzen om het onderhoud van onze infrastructuur te verbeteren tegen lagere kosten. Het overgrote deel van de infrastructuur is oud of verouderd. Actie is nu vereist om te voorkomen dat er binnen enkele jaren onverwachte, grote (spoed-)vervangingen nodig zijn of dat onveilige, onbetrouwbare en on-economische situaties ontstaan. De uitdagingen rondom infra vragen om ‘just-in-time maintenance’, maar ook weer niet té vroeg om kostenverspilling tegen te gaan. Dat vergt een slimme aanpak, waarbij voluit gebruik gemaakt wordt van nieuwe ontwikkelingen zoals het inzetten van sensoren, datavoorspellingsmodellen, big data en het Internet of Things. Klassieke oplossingen in de vorm van preventief en correctief onderhoud volstaan niet meer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Vechtstromen in samenwerking met Acquaint en Rolsch Assetmanagement. Kijk voor meer informatie op World Class Maintenance.

Ons werk

Aanpassing persleiding in Duiven

Bij de nieuwbouw van een basisschool moet een persleiding worden verlegd. Gemeente Duiven legde haar wens neer bij het Waterschap dat vervolgens aan StadLandWater vroeg een ontwerp te maken en het bijbehorende bestek op te stellen.

Machtig mooi: ondergrondse Google Streetview

Weleens gehoord van een inventarisatie van rioolobjecten met 360-gradenfoto’s? Dde 360-gradenfoto’s vormen samen een weergave van het object alsof u er zelf in of naast staat. Zie het als een soort ondergrondse Google Streetview.

GWSW: nieuwe standaard voor woordgebruik bij stedelijk waterbeheer

Om spraakverwarring te voorkomen creëerde Stichting RIONED een Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Afgekort: het GWSW, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700