Fieldlab CAMINO: een beste uitdaging

Fieldlab CAMINO richt zich op het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse. Het doel is radicaal: het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar maken. Binnen dit project levert StadLandWater kennis en capaciteit voor onderzoek naar het 100% voorspelbaar maken van onderhoud aan persleidingen.

De infrasector in Nederland is groot met een omvang van ongeveer €10 miljard op jaarbasis. Want hoewel Nederland een klein land is, heeft het vanwege haar hoge bevolkingsdichtheid veel infrastructuur. De Nederlandse infrasector is momenteel op zoek naar innovatieve wijzen om het onderhoud van onze infrastructuur te verbeteren tegen lagere kosten. Het overgrote deel van de infrastructuur is oud of verouderd. Actie is nu vereist om te voorkomen dat er binnen enkele jaren onverwachte, grote (spoed-)vervangingen nodig zijn of dat onveilige, onbetrouwbare en on-economische situaties ontstaan. De uitdagingen rondom infra vragen om ‘just-in-time maintenance’, maar ook weer niet té vroeg om kostenverspilling tegen te gaan. Dat vergt een slimme aanpak, waarbij voluit gebruik gemaakt wordt van nieuwe ontwikkelingen zoals het inzetten van sensoren, datavoorspellingsmodellen, big data en het Internet of Things. Klassieke oplossingen in de vorm van preventief en correctief onderhoud volstaan niet meer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Vechtstromen in samenwerking met Acquaint en Rolsch Assetmanagement. Kijk voor meer informatie op World Class Maintenance.

Ons werk

Minister Kuyperplein in Enschede

Bepaalde wijken in de gemeente Enschede hebben ieder jaar opnieuw last van een (te) hoge grondwaterstand. Omdat de gemeente particulieren wel perspectief wil bieden, besloot ze een marktuitvraag te doen voor de ontwikkeling van een oplossing die de grondwateroverlast zou doen afnemen.

Met de WOP regenwater afkoppelen zonder stankoverlast

Wilt u ook met probleemloos afkoppelen van regenwater aan de slag en heeft u een project waar deze oplossing grootschalig toegepast kan worden? Wij bedachten een simpele oplossing voor het afkoppelen van de regenpijp met beluchting en zonder stankoverlast.

Kieswijzer afkoppelen regenwater

Wat kan een gemeente doen bij wateroverlast door grote hoeveelheden regen? Afkoppelen op particulier terrein is een optie. Er zijn drie wegen die naar Rome leiden: door inwoners te informeren, te stimuleren of volledig te ontzorgen. Wat is wijsheid? Om die keus te vergemakkelijken zetten we in de kieswijzer de mogelijkheden op een rijtje.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700