Bewoners krijgen stem in aanbesteding Watermanagement Oldenzaal

Leestijd: 2 minuten

Overlastsituaties die te lang duren of steeds weer terugkeren zijn een doorn in het oog van alle betrokkenen. Net als vele andere gemeentes kampt Oldenzaal al jaren met steeds terugkerende wateroverlast bij extreme neerslag. De gemeente nam hierover een gedurfd besluit: ze schreef een aanbesteding uit en gaf bewoners een stem in zowel de voorbereiding als de EMVI-beoordeling van de inschrijvingen.

De Prossinkhof in Oldenzaal staat bekend om haar jaarlijks terugkerende problemen bij hevige regenval. De gemeente liet StadLandWater meedenken in dit complexe watervraagstuk. Samen werkten we hydraulische verbetervoorstellen uit tot technisch realiseerbare oplossingen om de soms zeer hevige wateroverlast in de Prossinkhof te minimaliseren.

Zeer positieve bewonersparticipatie

De gemeente is op zoek naar een structurele oplossing die gedragen wordt door de aanwonenden. Ze startte het traject daarom met een inloopavond. De avond gaf een positief geluid. Na uitleg over het ontwerp reageerden de aanwezige buurtbewoners zeer enthousiast op de plannen ondanks het feit dat een flink aantal van hen al meerdere keren te maken heeft gehad met flinke wateroverlast en daar schade door had geleden.

Inmiddels is het ontwerp gereed, net als de bestekstekeningen. Ook de tekeningen zijn door de buurtbewoners positief ontvangen. Nu ligt de vraag op tafel om het regenwater te bergen in de verhardingsconstructie. Door middel van een funderingslaag met vele holle ruimtes kan het regenwater namelijk vertraagd worden afgevoerd naar de riolering. Hierdoor is de belasting op de riolering lager. Het geeft het water bovendien de gelegenheid te infiltreren voor het wordt afgevoerd.

Verder hebben gemeente en bewoners de wens uitgesproken voor een extra waterberging om ook in de toekomst een adequaat werkend systeem te hebben dat kan inspelen op nog extremere weersomstandigheden.

Bijzonder! Bewoners in beoordelingscommissie

De opdrachtgever besteedt deze werkzaamheden aan volgens het principe van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Ze wil hiermee extra inspanningen om nog beter te kunnen anticiperen op steeds extremere neerslagsituaties positief belonen. De gemeente stuurt het bestek met de uitvraag naar geselecteerde marktpartijen. Hoe de inschrijvingen beoordeeld worden ligt mede in handen van de bewoners zelf. In de beoordelingscommissie van 5 personen zit 1 bewoner als afgevaardigde van de buurtbewoners.

Ons werk

GWSW: nieuwe standaard voor woordgebruik bij stedelijk waterbeheer

Om spraakverwarring te voorkomen creëerde Stichting RIONED een Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Afgekort: het GWSW, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Minister Kuyperplein in Enschede

Bepaalde wijken in de gemeente Enschede hebben ieder jaar opnieuw last van een (te) hoge grondwaterstand. Omdat de gemeente particulieren wel perspectief wil bieden, besloot ze een marktuitvraag te doen voor de ontwikkeling van een oplossing die de grondwateroverlast zou doen afnemen.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700