Aanleg persleidingen onder de waterkeringen: een nauwgezet werkje

Nabij Kampen liet de Provincie Overijssel de N307 tussen Kampen en Dronten vervangen. Hiervoor moest onder andere een persleiding en een rioolgemaal worden verlegd en verplaatst, dwars door het projectgebied en een natuurgebied heen. Gemeente Kampen vroeg StadLandWater om ten behoeve van de nieuwe persleiding een ontwerp en bestek te maken. Op voorhand klonk dat als een doodgewone aanvraag. Maar toen we ons er eenmaal goed in verdiepten, bleek het project een complexe puzzel te zijn. We kruisten meerdere waterkeringen en een natuurgebied, hadden te maken met een hoge tijdsdruk vanwege het naderende stormseizoen én kregen te maken met een lange lijst van stakeholders.

Een kritische blik voor aanvang

Voordat we aan de slag gingen, vroeg de gemeente Kampen ons om nog eens kritisch naar het schetsontwerp te kijken ten aanzien van risico’s en knelpunten, maar ook naar kansen en optimalisaties. We bedachten alternatieve tracés en technieken en werkten alle opties uit in termen van kwaliteit, tijd en geld. Ook keken we naar het beperken van hinder voor de natuur en de omgeving, naar een optimale en storingsvrije werking van het systeem en naar een toekomstbestendig beheer van de persleidingen en het rioolgemaal. In goed overleg met de gemeente besloten we het werk niet te realiseren via een open ontgraving, maar via gestuurde boringen op meerdere delen van het tracé en met per boring een langere lengte. Daarnaast ontwierpen we een degelijk en overzichtelijk systeem voorzien van meerdere procesafsluiters en ontluchters.

Een drukte van belang

We zijn gewend aan meerdere stakeholders in een project, maar dit traject spande de kroon. We stemden af met Provincie Overijssel, nutspartijen en andere aannemers, met landeigenaren, agrariërs en particulieren in de directe omgeving, met Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta vanwege de aanwezigheid van de brug en de Roggebotsluis en vanwege de waterkeringen. En met Music Club Kampen en Camping Roggebot in verband met de veranderende toekomstige situatie en de bereikbaarheid. En natuurlijk ging alles in nauw overleg met onze opdrachtgever, de gemeente Kampen.

Van boorplan tot vergunning en gyroscopische boring

Door de langere tijd die nodig was in de ontwerpfase begon de tijd de dringen ten aanzien van de gestuurde boringen onder de waterkeringen door. Die moesten namelijk voor het begin van het stormseizoen (medio oktober) gereed en opgeleverd zijn. In overleg met de gemeente besloten we om de boringen separaat van en vooruitlopend op het overige werk uit te voeren.

Nadat het DO was vastgesteld verzorgde StadLandWater de prijs-selectie/contractvorming, de sterkteberekeningen en het opstellen van de boorplannen plus alle meldingen en vergunningsaanvragen. Ook deden wij de directievoering en uitvoeringsbegeleiding van de boringen.

Om onder de waterkeringen van Rijkswaterstaat en het Waterschap te mogen boren moesten we die uitvoeren middels een gyroscopische boring. Hierbij is namelijk tot op de centimeter nauwkeurig te sturen en te bepalen of de boringen volgens het vooropgestelde boorplan verloopt. De firma Van Vulpen heeft alle boringen succesvol uitgevoerd; waarbij er ook nog een combinatie is gemaakt met de benodigde boringen voor de nutsbedrijven in het gebied.

Status van het project

Gelijktijdig met de realisatie van de gestuurde boringen vond de engineeringfase van het resterende werk plaats. Wat overbleef, was meer dan alleen het aan elkaar knopen van de eindjes van de boringen. De engineeringsfase vond plaats in de zomer van 2020 waarna de uitvoering van het resterende werk in oktober aanbesteed werd. Van Dalfsen Infra uit Genemuiden mocht direct na gunning de mouwen opstropen. De werkzaamheden moesten namelijk nog voor februari 2021 zijn afgerond zodat de Provincie kon starten met haar projectwerkzaamheden. Daarbij nam Mous Waterbeheer - in samenspraak met StadLandWater - de volledige engineering van het nieuwe gemaal voor haar rekening. Maar door vooraf goed te communiceren met de stakeholders en gebiedseigenaren kon de aannemer snel aan de slag; en in combinatie met gunstige weersomstandigheden waren de werkzaamheden eind 2020 al nagenoeg gereed.

Na oplevering toonden zowel Gemeente Kampen als alle stakeholders zich tevreden. En dus zijn wij dat ook.

Zit u ook met een persleidingsvraagstuk? Of bent u benieuwd naar mogelijke alternatieven voor uw projectidee? Vraag onze specialist mechanische riolering Stefan Buitenhuis gerust eens om advies. Stefan is bereikbaar via: 06-58937883 en s.buitenhuis@stadlandwater.nl.

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700