Vroegtijdig constateren van conflicten met 3D wegontwerp

De provincie Flevoland heeft het voornemen om de parallelweg Larserpad te reconstrueren. Het wegprofiel voldoet niet meer aan de functie die aan deze weg is toebedeelt en zal verbreed moeten worden. Hierbij dienen tevens enkele aansluitingen met kruisende wegen aangepast worden.

Voordelen van een 3D wegmodel

StadLandWater heeft opdracht gekregen om deze reconstructie aanbestedingsgereed te maken. Tot de opdracht behoort het uitwerken van een 3D wegmodel op basis van het aangeleverde DTM en het VO. Een medewerker van StadLandWater is hiermee aan de slag gegaan. Het voordeel van een 3D-wegmodel is dat er heel eenvoudig lengte- en dwarsprofielen zijn te generen. Een ander voordeel is dat conflicten binnen het ontwerp vroeger in het ontwerpproces zichtbaar worden. Zo ook hier.

Nadat het 3D-wegmodel was opgezet bleek er een conflict te zijn tussende nieuwe rijbaan van de parallelweg en een bestaande bushaltekom gelegen aan de hoofdrijbaan. In het 3D-model was duidelijk te zien dat het hoogteverschil tussen de rijbaan en de haltekom in combinatie met de afstand tussen deze twee componenten zodanig was dat de helling van het tussenliggende talud onaanvaardbaar steil zou worden. Met behulp van het 3D-wegmodel kon nu snel de juiste ligging van de parallelweg worden bepaald om dit op te lossen. Het lengteprofiel en de dwarsprofielen werden hierbij automatisch aangepast.

3 D Wegontwerp Foto

Ons werk

3D-schetsontwerp voor rotonde aansluiting A6 in Flevoland

Op de Oosterringweg in Bant (Flevoland) werd een kruising vervangen door een rotonde. Punt van aandacht: de hoogteverschillen in het terrein waar de rotonde is gesitueerd. Wij maakten het schetsontwerp daarop in 3D zodat we digitaal een zo reëel mogelijk beeld hadden van de werkelijke situatie en we de rotonde perfect konden inpassen in de omgeving.

Grootschalige herinrichting Stationsomgeving Deventer

Een interview met Henk van der Veen, projectleider bij de Gemeente Deventer over de 3 jaar durende herinrichting van het stationsgebied in Deventer, toezichthouder Maarten Stadhouders van StadLandWater.

Toezicht winkelcentrum Keizerslanden in Deventer

StadLandWater mocht toezicht houden op de reconstructie van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Keizerslanden in Deventer. We hadden te maken met winkelend publiek, met bevoorradingsbewegingen voor de winkels en met bouwers en bouwverkeer. Er was dan ook veel afstemming nodig om alles in goede banen te leiden.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700