Sanering gemaal en aanpassen overstortsituatie in Wijhe

Gemaal aan de Jan Meesterweg

Tot voor kort had de gemeente Olst-Wijhe nog een ‘bemalen’ overstort in gebruik bij de voormalige zuivering aan de Jan Meesterweg in Wijhe. Die overstort bestond in feite uit het voormalige gemaal van de zuivering. Het gemaal pompte het teveel aan water via de effluentleiding van de zuivering naar de IJssel. Dat wilde de gemeente graag anders.

 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater

Plan voor een nieuwe overstortsituatie

StadLandWater ontwierp een plan voor de nieuwe overstortsituatie, liet alle benodigde onderzoeken uitvoeren en vroeg de voor het werk benodigde vergunningen aan. Vervolgens stelden we het RAW-bestek op. Hierin is ook de sloop van de voormalige zuiveringspompen en clarigesterpompen opgenomen. Een medewerker van StadLandWater verzorgde het dagelijks toezicht.

 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater

Ons werk

Hoe om te gaan met asbest in voegenkit riolering

Samen met Geofoxx ontwikkelde StadLandWater een tweestappenplan om gemeenten, waterschappen en leidingbeheerders snel inzicht te geven in de aanwezigheid van asbest in voegenkit van riolering.

StadLandWater servicepartner AFKAS

Bent u betrokken bij het beheer van riooltechnische installaties zoals gemalen? Dan heeft u daar mogelijk een dagtaak aan. Het beheer is complex en er gaat veel geld in om. StadLandWater is exclusief servicepartner van AFKAS. Wij adviseren u bij de aanschaf en gebruik van het pakket.

NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399:2015 en wordt dan vervangen door de NEN-EN 13508-2+A1:2011. De nieuwe norm gaat een serieuze impact krijgen op de werkzaamheden van de inspecteur, de rioolbeheerder en de opdrachtgever.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220