Sanering gemaal en aanpassen overstortsituatie in Wijhe

Gemaal aan de Jan Meesterweg

Tot voor kort had de gemeente Olst-Wijhe nog een ‘bemalen’ overstort in gebruik bij de voormalige zuivering aan de Jan Meesterweg in Wijhe. Die overstort bestond in feite uit het voormalige gemaal van de zuivering. Het gemaal pompte het teveel aan water via de effluentleiding van de zuivering naar de IJssel. Dat wilde de gemeente graag anders.

 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater

Plan voor een nieuwe overstortsituatie

StadLandWater ontwierp een plan voor de nieuwe overstortsituatie, liet alle benodigde onderzoeken uitvoeren en vroeg de voor het werk benodigde vergunningen aan. Vervolgens stelden we het RAW-bestek op. Hierin is ook de sloop van de voormalige zuiveringspompen en clarigesterpompen opgenomen. Een medewerker van StadLandWater verzorgde het dagelijks toezicht.

 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater

Ons werk

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Integrale projectbenadering bij herbestemming binnenstad

Hoe borg je de planning, de onderlinge afstemming en de voortgang van een herbestemmingsproject in de binnenstad? Het antwoord is even simpel als complex: met een integrale projectbenadering.


Proeftuin voor putrenovatie: wat werkt het beste?

Gemeente Voorst paste de afgelopen 15 jaren diverse putrenovatietechnieken toe. Natuurlijk rees na zoveel jaren de vraag: welke renovatietechnieken hebben de tand des tijds het best doorstaan? StadLandWater voerde inspectie uit op 40 locaties.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700