Sanering gemaal en aanpassen overstortsituatie in Wijhe

Gemaal aan de Jan Meesterweg

Tot voor kort had de gemeente Olst-Wijhe nog een ‘bemalen’ overstort in gebruik bij de voormalige zuivering aan de Jan Meesterweg in Wijhe. Die overstort bestond in feite uit het voormalige gemaal van de zuivering. Het gemaal pompte het teveel aan water via de effluentleiding van de zuivering naar de IJssel. Dat wilde de gemeente graag anders.

 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater

Plan voor een nieuwe overstortsituatie

StadLandWater ontwierp een plan voor de nieuwe overstortsituatie, liet alle benodigde onderzoeken uitvoeren en vroeg de voor het werk benodigde vergunningen aan. Vervolgens stelden we het RAW-bestek op. Hierin is ook de sloop van de voormalige zuiveringspompen en clarigesterpompen opgenomen. Een medewerker van StadLandWater verzorgde het dagelijks toezicht.

 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater
 • Sanering Gemaal door StadLandWater

Projecten

Gemeente Harderwijk repareert ‘aorta’ voor regionale waterafvoer met relining

Dwars door Harderwijk loopt een transportriolering. Door dit buizenstelsel met een doorsnede variërend van ø 1250 mm tot ø 2000 mm wordt al het afvalwater van zowel Putten, Ermelo en Harderwijk als van een persleiding van Waterschap Vallei & Veluwe afgevoerd richting de RWZI van het waterschap in Harderwijk.

Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700