Slimme oplossing riolering Mr. H.F. de Boerlaan in Deventer

Uitgevoerd door GMB en Hoornstra-Ophof


Onder de Mr. H.F. de Boerlaan in Deventer ligt een transportriool op 5 meter diepte met grote infiltraties en scheuren. Het riool ligt bovendien met tegenschot. Gemeente Deventer betrok StadLandWater bij het vinden van een geschikte oplossing. We begeleidden uiteindelijk de gehele onderzoeksfase, voorbereiding, aanbesteding en uitvoering.

Het traject startte met het doorrekenen van verschillende scenario’s. Het vervangen van het riool op traditionele wijze vroeg om een zeer grote investering. En de overlast die deze aanpak zou geven op de drukke kruising was absoluut niet wenselijk. Gelukkig bleek één deel geschikt te zijn voor relining. En het andere deel kon door middel van bijvoorbeeld een boring worden hersteld. We besloten het werk via twee geïntegreerde contracten aan te besteden.

Meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Relining door GMB

Het reliningsdeel (155 m1) van de riolering werd aangenomen door GMB uit Opheusden. Deze aannemer bedacht een methode om de rioolstreng in 3D in te meten. Aan de hand daarvan fabriceerde de aannemer schuimen blokken waarover de liner werd getrokken. Zo hebben ze een nieuwe streng onder afschot gebracht in de bestaande buis. Hydrolisch gezien is de buis verkleind tot een diameter van 400mm.

Riolering Deventer door StadLandWater

Riool door Hoornstra-Ophof

Het tweede deel van het riool (75 m1) werd aangenomen door Hoornstra-Ophof. De aannemer bracht de rioolstreng rond 400 mm aan door middel van een openfront-boring. De aannemer heeft gekozen voor een boring vanwege:

- de leiding ligt op 5 meter diepte
- beperkte ruimte
- aanwezige bomen
- voetgangersgebied tussen het Saxion en Aventus
- nutsleidingen
- aanwezigheid van verontreinigde grond
- belangrijke fietsroute
- aansluiting maken onder een drukke kruising in binnenstedelijk gebied
- ruimte aanwezig naast het te vervallen riool

De overige aansluitingen worden gerealiseerd door middel van buis-in-buismethodes.

Riolering Deventer door StadLandWater
  • Riolering Deventer door StadLandWater
  • Riolering Deventer door StadLandWater
  • Riolering Deventer door StadLandWater

Projecten

Gemeente Harderwijk repareert ‘aorta’ voor regionale waterafvoer met relining

Dwars door Harderwijk loopt een transportriolering. Door dit buizenstelsel met een doorsnede variërend van ø 1250 mm tot ø 2000 mm wordt al het afvalwater van zowel Putten, Ermelo en Harderwijk als van een persleiding van Waterschap Vallei & Veluwe afgevoerd richting de RWZI van het waterschap in Harderwijk.

Afkoppelen regenwater buitengebied: dit levert het op

Goed beschouwd is het ronduit onzinnig wat er links en rechts nog in het buitengebied gebeurt. Schoon hemelwater legt er een lange weg af via pompen en door leidingen om uit te komen bij een waterzuivering voor een intensief reinigingsritueel.

Samen de bodem in: wie gaat het eerst?

Over een integrale bodemaanpak door aannemers, saneerders, archeologen, nuts en het opsporingsbedrijf. Bij StadLandWater steken we graag onze kop in het zand. Letterlijk dan. Want werken onder het maaiveld levert interessante vraagstukken op. Zeker op binnenstedelijke locaties, waar de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700