GWSW: nieuwe standaard voor woordgebruik bij stedelijk waterbeheer

Je kunt iets een put, inspectieput, toegangsput of rioolput noemen. Maar gaat het dan om een pompput, een overstortput of inderdaad een inspectieput? Verkeerde aannames leiden vaker wel dan niet tot extra faalkosten. RIONED besloot daarom dat het tijd werd de ruis uit het riool te halen en een gemeenschappelijke taal vast te leggen. Het officiële doel van dat besluit luidde als volgt: het uniform vastleggen, uitwisselen en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer. Data wordt immers steeds belangrijker en data-uitwisseling is aan de orde van de dag. Meerdere ketenpartijen zijn betrokken bij het beheer van stedelijk water en riolering zoals gemeenten, waterschappen en ondernemingen. Om spraakverwarring te voorkomen creëerde Stichting RIONED een Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Afgekort: het GWSW, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

GWSW is een soort NLCS

Saai? Misschien wel. Maar dat een dergelijk systeem werkt, blijkt wel uit het gebruik van NLCS. Dit is een verplichte standaard bij Autocad waardoor symbolen op tekeningen altijd hetzelfde betekenen. Het GWSW is vergelijkbaar met NLCS en is/wordt de verplichte standaard voor data met betrekking tot stedelijk water.

Transitieperiode om over te stappen

U bent als gemeente, waterschap, leverancier, aannemer of adviesbureau nu al verplicht om hiertoe over te gaan volgens de landelijke Pas toe of leg uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Inmiddels zijn veel datapakketten ingericht op GWSW, maar nog niet alle. Daarom zitten we momenteel in een transitieperiode. Die geeft partijen die betrokken zijn bij het beheer van stedelijk water de ruimte hun data GWSW-proof te maken. Dat is niet in een halfuurtje gedaan, maar het voordeel is evident: samenwerken gaat dankzij GWSW sneller en verloopt meer gestructureerd. Iedereen die uw data leest, weet straks precies of die ene put een aansluitput, beerput, brandput, drainageput, filterput, infiltratieput, kolk, loze put of ontlastput is. Dit ‘rioleringswoordenboek’ bevat zelfs een bijbehorend symbool met een standaard definitie en het niveau van een bepaald object in de totale ordening. Zo is helder dat een rioolput het supertype is van een inspectieput en dat een inspectieput meerdere subtypes heeft zoals een hondenhokput en een reinigende put.

Uw data op tijd GWSW-proof maken? Laat u adviseren!

Wie niet overstapt wordt vandaag of morgen een keer op de vingers getikt. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u bij StadLandWater terecht. Bram Hekkink is een door RIONED gecertificeerd GWSW Adviseur (zie ook de website van riool.net). Bram toetst en controleert uw dataset door een nulmeting uit te voeren en hiervan een validatierapport op te stellen. Hierna beoordeelt hij de ‘foutjes’ in de dataset. Na die beoordeling krijgt u advies voor de ombouw van uw data richting GWSW. Stel, Bram ontdekt dat fictieve putten als ‘put’ zijn geregistreerd. Beter is het, en conform het GWSW, om een fictieve put te registreren als ‘putoriëntatie’. Dit advies ontvangt u in een praktisch rapport.

Heeft u vragen?

Bram Hekkink is beschikbaar voor meer informatie en voor het beantwoorden van al uw vragen over GWSW. Neem contact op via b.hekkink@stadlandwater.nl of 06-44 18 33 48.

Projecten

Aanpassing persleiding in Duiven

Bij de nieuwbouw van een basisschool moet een persleiding worden verlegd. Gemeente Duiven legde haar wens neer bij het Waterschap dat vervolgens aan StadLandWater vroeg een ontwerp te maken en het bijbehorende bestek op te stellen.

Minister Kuyperplein in Enschede

Bepaalde wijken in de gemeente Enschede hebben ieder jaar opnieuw last van een (te) hoge grondwaterstand. Omdat de gemeente particulieren wel perspectief wil bieden, besloot ze een marktuitvraag te doen voor de ontwikkeling van een oplossing die de grondwateroverlast zou doen afnemen.