7 redenen om vroegtijdig expertise in te schakelen

Uw project staat klaar in de startblokken. 

U kiest een partij voor het maken van een bestek en daarna zet u alle relevante documentatie op Tenderned of Negometrix. Laat de goede plannen van aanpak maar komen.

En gelukkig: die komen.

Inschrijvers draaien hun hand niet meer om voor een EMVI-aanbesteding en laten zich graag inspireren door de input die u ze geeft. So far so good.

Alleen is die input niet altijd up to date of volledig: de tekening wijkt af van de werkelijkheid, de risico’s zijn (nog) niet in beeld of u heeft iets over het hoofd gezien. Heeft u al eens overwogen om externe expertise in te schakelen vóór u een project in de markt zet? Dan voorkomt u plannen die niet of niet volledig uitvoerbaar zijn en dat brengt flinke voordelen met zich mee. Wat te denken van:

+ kostenbesparing in de uitvoering

+ uitvoering die binnen de planning blijft

+ snellere besluitvorming

+ soepel uitvoeringsproces

+ geen meerwerk

+ geen imagoschade door uitstel of afstel

+ eenvoudige aanbesteding op basis van laagste prijs

Neem nou Kampen

Nabij Kampen liet de Provincie Overijssel de N307 tussen Kampen en Dronten vervangen. Hiervoor moest onder andere een persleiding en een rioolgemaal worden verlegd en verplaatst, dwars door het project- en een natuurgebied heen. Gemeente Kampen vroeg StadLandWater om ten behoeve van de nieuwe persleiding een ontwerp en bestek te maken. Op voorhand klonk dat als een doodgewone aanvraag. Maar toen we ons er eenmaal goed in verdiepten, bleek het project een complexe puzzel te zijn. We kruisten meerdere waterkeringen en een natuurgebied, hadden te maken met een hoge tijdsdruk vanwege het naderende stormseizoen én kregen te maken met een lange lijst van stakeholders.

Persleiding Kampen Half

Voordat we aan de slag gingen, vroeg Gemeente Kampen ons om nog eens kritisch naar het schetsontwerp te kijken ten aanzien van risico’s en knelpunten, maar ook naar kansen en optimalisaties. We bedachten alternatieve tracés en technieken en werkten alle opties uit in termen van kwaliteit, tijd en geld. Ook keken we naar het beperken van hinder voor de natuur en de omgeving, naar een optimale en storingsvrije werking van het systeem en naar een toekomstbestendig beheer van de persleidingen en het rioolgemaal. Al die inspanningen waren niet voor niets. In goed overleg met de gemeente besloten we het werk niet te realiseren via een open ontgraving, maar via gestuurde boringen op meerdere delen van het tracé en met per boring een langere lengte. Daarnaast ontwierpen we een degelijk en overzichtelijk systeem voorzien van meerdere procesafsluiters en ontluchters. Omdat de technische kant van het project veranderde en de uitvoering vooraf goed doordacht was, verliep de uitvoering soepel, was het project gereed voor de geplande opleverdatum en was er geen sprake van meerwerk.

Lees hier meer over dit project

Ook in Brummen liep een persleidingproject anders dan gepland

De gemeente was van plan het vervangen van de persleiding weg te zetten via een EMVI-plan. Ze vroegen ons dat traject te begeleiden, te beginnen met het opstellen van een definitief SO en een bestek. We stelden voor eerst nader veldonderzoek te doen. Daaruit bleek dat de persleiding weliswaar deels onder een zandpad lag, maar óók voor een groot deel in de nabijheid van en onder bosschage en binnen de kroonprojectie van grotere bomen. Een nieuwe leiding aanleggen zou betekenen: verantwoordelijkheid voor één actieve en één loze leiding, opnieuw zakelijk recht /opstal vestigen en veel impact op de natuur en omgeving.

Pipecracking Gemeente Eerbeek

In overleg met de gemeente startten we diverse onderzoeken en stelden op basis daarvan een paar varianten op het SO voor. Eén daarvan was het doen van gestuurde boringen. De ander hield in dat we de huidige persleiding zouden pipecracken. Pipecracking is een techniek die veel wordt toegepast bij drinkwaterleidingen en aan een opmars bezig is bij persleidingen. Bij pipecracking trek je de nieuwe leiding door de oude leiding heen. Dat heeft meerdere voordelen. Je hoeft niet te graven, het heeft minder impact op de omgeving en de gemeente wordt niet eigenaar van nog een leiding omdat de nieuwe leiding de oude letterlijk vervangt. En in dit geval hoefde de gemeente ook geen bomen te kappen. Niet verwonderlijk dus dat Brummen koos voor deze tweede variant. Met het definitief ontwerp en een bijbehorend bestek op tafel was een EMVI-uitvraag niet meer nodig. De gemeente kon dus simpelweg aanbesteden op laagste prijs. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en mag Dostal het project uitvoeren.

Lees hier meer over dit project

Lift mee op de kennis van onze specialisten

En schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700