3D voor draagvlak: Pinnenburgerweg in Putten

In Putten stapten bewoners naar de gemeente om de lokale parkeerdruk bespreekbaar te maken. Het aantal parkeerplekken op en rond de Pinnenburgerweg sloot niet meer aan bij de parkeerbehoefte en dat leverde de nodige frustratie op. Bovendien is de weg nodig aan onderhoud toe. De gemeente vroeg StadLandWater om dit proces te begeleiden en een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek.

Wat hebben we gedaan?

In samenwerking met de gemeente Putten hebben we de herinrichting technisch voorbereid. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar  verkeerskundige maatregelen, zoals het kruispuntplateau en grasbeton-parkeervakken, en vergroening van het straatbeeld. Om het 2D-ontwerp sprekender te maken voor de bewoners hebben we het vertaald naar een 3D-visualisatie voor de bewonersmiddag. Hierdoor kregen zij een helder beeld van de voorgestelde veranderingen, die heel enthousiast zijn ontvangen. De feedback vanuit bewoners is vervolgens meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. 

Nieuwe Situatie 3 D

3D-modellering voor draagvlak

Een 3D-model creëert draagvlak bij de stakeholders, omdat zo’n visualisatie veel meer inzicht geeft dan een platte tekening. Ook voor het ontwerpproces geeft het meer inzicht, omdat je veel sneller in beeld hebt welke raakvlakken je ontwerp heeft met de omgeving. Vergeleken met een 2D-ontwerp waarin je alleen lagen aan en uit kunt zetten, kun je in een 3D-ontwerp bijvoorbeeld direct zien of:

  • een lichtmast onhandig is gesitueerd ten opzichte van de parkeerplaatsen of inritten;
  • de dek op je K&L in het gedrang komt door de bovengelegen banden in verband met klimaatadaptieve maatregelen te verwijderen.

Het resultaat

De 3D-modellering heeft niet alleen geholpen bij het visualiseren van het eindresultaat, maar heeft ook bijgedragen aan een efficiënter ontwerpproces en een beter begrip van de complexiteit van het project. We kijken uit naar de realisatie van dit project, waarbij StadLandWater ook betrokken is. Projectleider Jelle Kievitsbosch pakt dan de directievoering namens de gemeente Putten op.

VR-simulatie

De ontwikkelingen gaan hard. Inmiddeld kunnen we bewoners en andere stakeholders ook in virtual reality door dit soort herinrichtingen laten wandelen. Zo zien bewoners nog duidelijker hoe hun leefomgeving er uit komt te zien.

Meer weten over 3D-visualisaties of VR-simulatie? Neem contact op met Jelle: 06-82890873

3D-modellen voor visualisaties, analyses en draagvlak

Hoe ziet een ontwerp er straks in het echt uit? Is een ontwerp inpasbaar in de huidige situatie of zijn grote knelpunten te verwachten met kabels en leidingen? En hoe zorg ik voor draagvlak bij de eindgebruikers? Voor al deze vragen kun je het antwoord vinden in 3D-modellering. 3D-modellen helpen de complexiteit en integraliteit van projecten in de openbare ruimte nog beter in beeld te brengen, dat is nuttig en bijna noodzakelijk.

Lees meer over 3D-modellen