3D-schetsontwerp voor rotonde aansluiting A6

Leestijd: 2 minuten

In Bant, Flevoland, op de kruising van de Oosterringweg en de A6 was sprake van een verkeersonveilige situatie. Die onveiligheid had in hoofdzaak te maken met te hard rijdend verkeer op de Oosterringweg. Om het kruisende verkeer soepeler te laten verlopen besloot Provincie Flevoland de kruising te vervangen door een rotonde. De ombouw van het kruispunt valt onder het programma ‘Meer veilig-3’ van Rijkswaterstaat. Het project maakte onderdeel uit van een aanvraag waartoe ook de aansluiting van de A6 op de Buitenring en de aansluiting van de A27 op de Vogelweg behoorden.

Engineeringsfase

In de eningeeringsfase voerden we de volgende werkzaamheden uit:
-    Uitwerking VO naar DO in 3D.
-    Uitwerking van alle bestekstekeningen.
-    Berekening toe te passen damwand ten behoeve van de grondkering.
-    Uitvoering van de verhardings- en bodemonderzoeken.
-    Opstellen van een verlichtingsberekening.
-    Uitvoering van een risico-analyse.
-    Opstellen bestek.
-    Opstellen diverse kostenramingen op basis van de SSK-systematiek.
-    Opstellen aanbestedingsleidraad.

3D-schetsontwerp

Het 3D-schetsontwerp maakte onder meer duidelijk tot hoe ver de toe te passen grondkering moest worden doorgezet. Ook maakte het 3D-model inzichtelijk tot hoe ver de bestaande verhardingsconstructie moest worden opgebroken. Het was belangrijk deze informatie vooraf al helemaal duidelijk te hebben omdat de afgegeven vergunning bepaalde dat het kruispunt slechts twee weken afgesloten mocht worden om de aanleg van de rotonde te realiseren. Dankzij het model konden we de rotonde zo goed mogelijk in de bestaande situatie inpassen. Mede hierdoor is het gelukt de rotonde inderdaad aan te leggen binnen de daarvoor gestelde termijn van twee weken afsluiting.

Provincie Flevoland legde de aanleg van de rotonde vast op film: bekijk filmpje aanleg rotonde (kijktijd: 1.10 min.)

Marti Overbeek heeft dit project uitgevoerd. Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met hem op te nemen.

  • 3 D Schetsontwerp Rotonde S1
  • 3 D Schetsontwerp Rotonde S2
  • 3 D Schetsontwerp Rotonde S3
  • 3 D Schetsontwerp Rotonde S4

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700