3D-radaronderzoek in Berkelland

Onderzoek naar holle ruimtes onder wegen

In opdracht van de gemeente Berkelland heeft StadLandWater in samenwerking met de firma Heijmans een vooruitstrevend 3D-radaronderzoek gedaan naar holle ruimtes onder wegen. Deze holle ruimtes zijn ontstaan doordat zand met grondwater inspoelt in onderliggende lekkende rioleringen. Uiteindelijk zal hierdoor de wegconstructie bezwijken en zorgen voor gevaarlijke situaties. Om dit te voorkomen zijn innovatieve radartechnieken ingezet waarbij we een 3D-radar en een lijnradar combineerden. We hebben de resultaten uit het radaronderzoek vergeleken met resultaten uit de visuele weg- en rioolinspecties. Inmiddels zijn de lekkages in de riolering verholpen. De holle ruimtes onder de wegen zijn door de beheerders van de gemeente Berkelland opgegraven en aangevuld.

3D radar onderzoek door StadLandWater

Ons werk

StadLandWater servicepartner AFKAS

Bent u betrokken bij het beheer van riooltechnische installaties zoals gemalen? Dan heeft u daar mogelijk een dagtaak aan. Het beheer is complex en er gaat veel geld in om. StadLandWater is exclusief servicepartner van AFKAS. Wij adviseren u bij de aanschaf en gebruik van het pakket.

NEN 3399 vervalt: Rioleringsinspectie volgens NEN-EN 13508-2

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399:2015 en wordt dan vervangen door de NEN-EN 13508-2+A1:2011. De nieuwe norm gaat een serieuze impact krijgen op de werkzaamheden van de inspecteur, de rioolbeheerder en de opdrachtgever.

Voordelen van hydraulisch doorrekenen bij drukriolering

Gemeente Renswoude wilde meer inzicht in het functioneren van het complexe drukrioleringstelsel en de individuele gemalen binnen haar gemeentegrenzen. Wij maakten een hydraulisch model van alle aanwezige drukriolering. De analyse die we hiervoor uitvoerden had enkele verrassende uitkomsten.

Contact opnemen

Vul onderstaand formulier in en u hoort zo snel mogelijk van ons. Wilt u een e-mail sturen, dan kan dat naar ons algemene e-mailadres: info@stadlandwater.nl. Bellen kan ook.

Neem contact op

Direct contact

Vestiging Goor

0547 276389

Vestiging Lichtenvoorde

0544 393220

Vestiging Apeldoorn

055-3035700