3D-modellen voor visualisaties, analyses en draagvlak

Hoe ziet een ontwerp er straks in het echt uit? Is een ontwerp inpasbaar in de huidige situatie of zijn grote knelpunten te verwachten met kabels en leidingen? En hoe zorg ik voor draagvlak bij de eindgebruikers? Voor al deze vragen kun je het antwoord vinden in 3D-modellering. 3D-modellen helpen de complexiteit en integraliteit van projecten in de openbare ruimte nog beter in beeld te brengen, dat is nuttig en bijna noodzakelijk. 

Waarom 3D-modellen? 

De stap van 2D-tekeningen naar 3D-modellering biedt meer handvatten om duurzame ontwerpen te maken. Want met 3D-ontwerpen kunnen we snel inzicht bieden in de eindsituatie en eventuele knelpunten opsporen. We maken niet alleen realistische visualisaties, maar voeren ook simulaties en berekeningen uit. Met 3D creëren we beter begrip van het project en kunnen opdrachtgevers, belanghebbenden en bewoners in een vroeg stadium de eindsituatie ervaren.

Hoe doen we dit? 

Bij de StadLandWater University 3D bouwen we voort op onze technische expertise en creativiteit. We maken gebruik van programma's zoals Inventor, SimLab en Sketchup om gedetailleerde 3D-modellen te maken. We hebben inmiddels een flinke bibliotheek met 3D-componenten, waardoor we efficiënt werken en maatwerk kunnen leveren. Ook hebben we een VR-bril in huis, waarmee je in virtual reality projecten kunt ervaren alsof je er echt bent.

Wat zijn de voordelen? 

Voor opdrachtgevers betekenen 3D-modellen meer dan alleen maar mooie plaatjes. Het helpt bij het vroegtijdig opsporen van knelpunten van onder andere kabels en leidingen kosten besparen door bijvoorbeeld gedetailleerde grondwerkmodellen  het vergroten van de betrokkenheid en draagvlak bij lokale eindgebruikers of assetmanagers met gedetailleerde visualisaties en simulaties.

3D Gemaal Vr

Ervaring 3D-modellen op de Infra Relatiedagen: virtual reality gemaal 

Wij kunnen het je wel vertellen, maar een echt 3D-model of project zegt meer dan woorden. Tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg konden bezoekers een 3D-gemaal in virtual reality ervaren. Bekijk de aftermovie van deze beurs voor meer informatie.

3D in StadLandWater-projecten 

  • Voor de gemeente Putten realiseerden we een 3D visualisatie voor de herinrichting van de Pinnenburgerweg, om de nieuwe situatie voor te leggen aan de bewoners. 
  • Voor de gemeente Enschede voerden we een 3D clashanalyse uit, waardoor de raakvlakken en knelpunten van het nieuwe ontwerp op de bestaande situatie integraal werd benaderd.

Of het nu gaat om herinrichtingsprojecten zoals de Pinnenburgerweg of het verbeteren van de leefbaarheid van hele wijken, onze focus ligt altijd op het voldoen aan de behoeften van onze opdrachtgevers en de eindgebruikers. En 3D-modellen zijn hiervoor een mooi middel. 

3D in jouw project?

Wil je meer weten over hoe we 3D-modellen inzetten om jouw project tot leven te brengen?

Neem dan contact met ons op!