Ons werk

De openbare ruimte is een dynamisch krachtveld. De inrichting en herinrichting ervan levert dan ook een enorme diversiteit aan vraagstukken op in een steeds wisselende setting. Graag presenteren we u projecten waar we met een glimlach op terugkijken. Omdat ze ze alles bevatten waar ons civiele hart sneller van gaat kloppen: grond, water, mensen en machines. Met een goed ingerichte openbare ruimte als resultaat.

Aanleg stuwen en brug in Lichtenvoorde

18-12-2017

Om het watersysteem rond Lichtenvoorde te verbeteren voeren de gemeente Oost Gelre en het waterschap Rijn en IJssel diverse maatregelen uit zoals de aanleg van enkele stuwen en een gecombineerde brug met stuw.

Toezicht en directievoering rioolrenovatie gemeente Ermelo

18-12-2017

Eind 2016 is StadLandWater door de gemeente Ermelo benaderd om het toezicht en de directievoering te verzorgen op het rioolrenovatiebestek. Het bestek had een totale aanneemsom van €1.150.000,00. Voor zowel de gemeente Ermelo als voor StadLandWater was dit een van de grootste reliningsprojecten van de afgelopen jaren.

LoRa: alternatief voor verbindingen openbare ruimte

18-12-2017

Wij zijn op de hoogte van de welbekende GPRS-abonnementen en kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden van vernieuwende technieken in de machine-tot-machine (M2M)-communicatie waaronder de Long Range, Low Power-verbinding (LoRa). Wij adviseren u graag op dit gebied.

Kom naar het Flow Festival in Enschede

18-09-2017

Het bruist op Kennispark Twente. En het Flow Festival op woensdag 20 september 2017 doet daar nog een schepje bovenop. Op deze dag openen we de Flow of Innovation, het high tech innovatiepad dat station Enschede Kennispark verbindt met Universiteit Twente.

Vroegtijdig constateren van conflicten met 3D wegontwerp

18-09-2017

De provincie Flevoland heeft het voornemen om de parallelweg Larserpad te reconstrueren. Tot de opdracht behoort het uitwerken van een 3D wegmodel op basis van het aangeleverde DTM en het VO. 

Fieldlab CAMINO: een beste uitdaging

18-09-2017

Fieldlab CAMINO: het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar maken. Binnen dit project levert StadLandWater kennis en capaciteit voor onderzoek naar het 100% voorspelbaar maken van onderhoud aan persleidingen.